Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín